Zeynel Abidin Türbesi, Camii ve Külliyesi

Zeynel Abidin Türbesi, Camii ve Külliyesi

Zeynel Abidin Türbesi, Camii ve Külliyesi


Hz. Muhammed'in bilinen 13 torunundan birisi olan Zeynel
Abidin, Hz. Ali'nin Kerbela'da şehit olan oğlu üçüncü imam
Hüseyin'in iki oğlundan biridir. 659 ylında Medine'de doğmuş ve
Arapça ibadet edenlerin süsü, değerlisi anlamındaki "Zeyn'el1
-Abidin" lakabiyla tanınmıştr. Seyyidete Sitti Zeynep kız kardeşi-
dir. Ehl-i Beyt'den olduklarn için Íslam dünyasında kutsal sayılan
kişilerdir. Emeviler tarafindan zehirlenerek öldürdüğüne ve
vücudunun parçalandığına inanılhr. Bu sebeple Islam coğrafya-
sinda birçok yerde mezarı bulunmaktadır.
Zeynel Abidin Cami ve Külliyesi, eski medrese odaları, türbele
cami, şadrvan, abdesthane ve 1956 yılhnda Süryani bir taş ustası
tarafindan yapılan minareden oluşmaktadır. Türbelerin bulundu-
gu yapınin Arapça kitabesinde 1159 yilında inşa edildiği yazılıdır.
Caminin arkasında mezarlık alanı mevcuttur. Doğu bitişiğindeki
süslemeli ve sarıklı taş sanduka
tipli mezarlar
şeyhlerine ait olup 19. yüzyıl
Geç Osmanlh Dönemi'ne
tarihlenmektedir. Bir kültür ve
Tai Aşireti
inanç parka olarak tek avlu
içinde birleştirilen Mor Yakup
Kilisesi ile Zeynel Abidin Cami
2013 yilında UNEScO Dünya
Kültür Mirası geçici listesine
dahil edilmiştir.