Zamanı iyi değerlendirelim

Zamanı iyi değerlendirelim

ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRELİM

        Alemlerin Rabbi olan Allah ‘a hamd, Peygamberimizin (a.s) al ve ashabına ve müminlerin üzerine selam osun.

        Bütün beşeri sistemlerde zaman öldürme var. Ancak islamda zaman değerlendirme var. Zamanı ihya etme, tasarruflu kullanma çok önemli olup yaşamın verimliliği ve bereketi konusunda zaman çok önemlidir.

        Zaman İnsanın hayatını kontrol altına alma, düzenli yaşama, düzenli hareket etme ve kibar bir disiplin ile insanın hayatını anlamlandırıp, insanın başı boş yaratılmadığı, insanın yaratılışı ile beraber kainatta ona bazı sorumlulukların verildiği ve sorumluluklarını yerine getirmesi için zamanı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kainatın dahi bir ahenk ve düzen içinde yaratıldığını gece gündüzün, mevsimlerin saniye şaşırmadan ardarda gelmesi zamanı düzenli kullanma adına bir işaret ve insanoğluna bahşedilmiş büyük bir nimettir.

        Allah(c.c) zaman konusunda Asr suresinde diyorki; ‘’ And olsun asra/zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler , birbirlerine hakkı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değiller.) ‘’Allah (c.c) asra veya zamana yemin ediyor. Burada zamanın ne kadar önemli olduğu hususu göze çarpıyor. Yani zamanı heba etmeme konusunda uyarıyor. Aksi halde insanların zarar edeceğini belirtiyor. Demek ki insanların tamamı hüsrandadır. Ancak birbirlerine sabrı tavsiye edenler ayrı tutulmuş. Yani zamanı sabırla güzel değerlendirmek gerekir. Şayet zamanı iyi değerlendirmezsek zaman aleyhimize işler. Musibetlere düçar kalırız. Musibetlere karşı sabrımız kalmaz. Neyi ne zaman yapacağımızı kestiremeyiz. Zaman verimsiz olur. Sağlıklı düşünme yetimizi yitirir, bununla beraber topluma faydalı olacağımız yerde toplum için faydasız bireyler oluruz.

        Yani hak ile meşgul olmazsak, hakikat uğruna zamanımızı değerlendirmezsek, batıl bizi istila eder. Kürtçe de şöyle bir söz var: ‘’ Hekîm luqman ji birîna xwe di elime hekîmtiyê. ’’ yani insan kendi hayatında zamanı boş şeylerle harcarsa zamana yazık olduğu gibi verimsiz, başıboş, işe yaramaz, vurdumduymaz bir hal alır. Diyelim ki sabah tembellik edip uykudan uyanmadığımızda o gün boyunca günümüz bereketsiz, faydasız geçecektir.

       Peygamber (a,s) zaman konusunda şöyle diyor: ‘’ İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunların kıymeti hakkında aldanmışlar. Sıhhat ve boş vakit.’’ Hadisten anlaşıldığı gibi sıhhat ile beraber boş vakit geçirenlerin aldandıkları anlatılmaktadır. Zamanı boşa harcayan nasıl hakikat ile tanışır, nasıl huzur ve selamet bulur. Menzili belli olmayan bir seyyaha benzer, böyle bir seyyahın akıbetini varın siz düşünün.

       Başka bir hadis-i şerifte peygamber (a.s) şöyle buyuruyor. ‘’ Ahirette insan şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Allah’ın huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerde tükettiğinden, gençliğini ne şekilde yıprattığından, malını nerden kazanıp nereye harcadığından ve bildikleriyle amel edip etmediğinden ‘’ madem hadiste geçen hususlardan dolayı sorguya çekileceğiz, vakit geçmeden iyi düşünelim vaktimizi güzel amellerle geçirelim. Umulur ki Rabbimiz güzel kapılar açar ve Allah’ın rızasına mazhar oluruz. Allah’a emanet olun.

 FARUK ER