ORTADOĞU ÇIBANI

ORTADOĞU ÇIBANI

Batılı ülkelerin özellikle İngilterenin sömürgeci ve işgalci politikalarının neticesinde ortadoğuda yeşeren kanserli bir çıban olan İsrail devleti kurulduğu günden bu yana ortadoğuda sorun olmaya ve sorun üretmeye devam etmektedir.Filistini işgal ettiği günden beri insanlara hayat hakkı tanımayan bir devlet terörü uygulamaktadır.İsraili bu noktaya getiren başta Amerikan emperyalizmi, birleşmiş milletlerin pasif ve taraflı tutumu ile ortadoğu haklarını yöneten kukla rejimlerin sürdürdükleri korkakça siyasetleridir.Her ne zaman Filistin gündeme gelirse Filistin sorunu olarak dile getiriliyor.Halbuki sorun Filistinde değil Filistini işgal eden siyonist İsraildedir.Onun için bu gün artık Filistin sorunu diye bir sorun yoktur İsrail sorunu vardır.İsrailin attığı her adım işgal ile sonuçlanmış sözde ara bulucu ve barışçıl konumunda olan Amerika tarafsızlığını bir kenara bırakarak terör rejiminin bütün hukuksuzluklarını korumuş ve kollamıştır.Bunun son örnekleri Kudüsü İsrailin başkenti ilan etmesi ve Filistin toprağı olmadığı halde Golan tepelerini İsrailin toprağı olarak onaylamasıdır.Buda gösteriyorki Amerikanın ortadoğudaki bütün çabası İsraili korumak ve işgalci siyasetini devam ettirmektir.Ortadoğunun özellikle İslam ümmetinin yaşadığı topraklarda çıkartılan kargaşa ve savaşların amacı İsraili gayri meşru gören halkarı zayıflatmak ve İsraile yönelebilecek her hangi bir saldırı ve oluşumu önlemektir.Bu gün ortadoğuda failiyet gösteren ve Ameriaka ile ittifak halinde olan bütün rejimler siyasi askeri ve ekonomik olarak hiç bir zaman güçlenmeyecek daha doğrusu ABD nin çabaları ile güçlendirilmeyeceklerdir.Verilen askeri yardımlarda yerli halka karşı kullanmak şartı ile verilmektedir.Aynı şekilde özgürlük mücadelesi verdiğini idda eden hiçbir yasa dışı örgüt veya örgütlerde bu amaçlarına ulaşmayacak,silahlı çatışmalar neticesinde elde ettikleri bölgelerde belli bir süre sonra ya İsrailin istedği şekilde idare edilecek yada İsraile bırakacaklardır.Yani sizin anlıyacağınız İslama ve Müslümanlara karşı yürütülen siyasi askeri ve ekonomik bütün çalışmalar İsrail ve Amerikaya hizmet etmektedirler.Dikkat ederseniz dünyada ve yerelde fiili ve sözlü hareket ve söylemler İslama karşı olup  İsrail ve Amerikayı memnun etmeye yöneliktir.
Onun için diyoruzki bu gün İslam coğrafyasında var olan sorunların tanımını yeniden yapmak sorundayız ve diyoruzki Filistin sorunu değil İsrail sorunu vardır,aynı şekilde terör tanımıda yeniden tanımlamak sorundayız.İsrailin ve Abd nin çizgisinde olmayan herkes onların gözünde terörist kabul ediliyor bu bazen devletlerin orduları bile oluyor.Örneğin  sadece İsraile karşı mukavemet eden Hizbullah,İran Ordusu,Venezuella devlet başkanı ve onu destekleyenler,Güney Kore,Irak,Afganistan,Filipinliler Çeçenler ve bunun gibi dünyanın neresinde özgürlük ve fakirlikle mücadele eden bir insani kurum veya kuruluş varsa onlara göre teröristir.Dolayısıyle İsrail ve Amerikan emperyalizmine karşı ayakta durmaya çalışan veya işgale uğruyan bütün halkların yeniden düşünmeleri ve iç sorunlarını kendi kardeşleriyle bir araya gelerek çözmeleri gerekir iç barışlarını ve kardeşliklerini tesis etmek zorundadırlar.Yoksa dün kadife devrim bu gün arap baharı ile yakıp yıkılan topraklar kan deryasına dönen coğrafyalar yarın başka bir isimle tekrarlana bilirler.
Selam ve Dua ile.
12.04.2019
SEYFETTİN AĞIRMAN