Nusaybin Mor Evgin Manastırı

Nusaybin Mor Evgin Manastırı

Nusaybin Mor Evgin Manastırı


Nusaybin ilçesine bağh Girmeli bucağinın 7 km kuzeyinde
bulunan Mor Evgin Manastırı 4.yy başlarına tarihlendiril-
mektedir. Mor Evgin'nin 70 ögrenciyle birlikte Mısır'dan
izlo dağların eteklerine kendi adıyla anlan Mor Evgin
Manastirını inşa etiğini bilinmektedir.
1839'a kadar Nasturiler'in kullanıldığı manastır, 1842'den
sonra Kadim Süryanilerin eline geçmiştir ve en son Sürya-
ni Ortodoks rahip 1974'te kadar da bu manastırda kalmis
tir. Mor Evgin Manastırı önemli bir yerleskede konumlan-
dirlmiştır. Izlo dağ eteklerinden geçmekte olan ticaret
yolarının hemen kuzeyinde kurulmuştur. Özellikle bu
yoldan geçen kervanlara su sağlamakla ve misafirperverli-
giyle tanınmaktadır. Kale görünümünde olan manastır,
Mezopotamya ovasına hakim bir konumdadır. Manastırın
bazi yapıları kayalara oyulmuştur.
Bir avlu etrafinda sıralanan kompleksli yapılar yer almakta
olup ana kilisesi, şapeli, Meryemana Kilisesi ve inziva
yerleri yer alır. Uzun zaman metruk durumda olan manas-
tir 2010 yılında tekrar ibadete açılır.