Nusaybin Akademisi

Nusaybin Akademisi

Nusaybin Akademisi

MO 6. yüzyıla kadar inen bölgedeki kurumsallaşmış eğitimin
devami niteliğindeki Nusaybin Okulu, 4. yüzyılında kuruldu. Pers
ve Roma devletlerin arasındaki sınır bölgesinde kurulmuş Nusay-
bin kenti, tarihte üstlendiği bilimsel ve kültürel rollere göre
"Bilimler Anası" ve "Bilgi Kenti" unvanlarına layık görülmüştür.
Tanrlara adanmış tapınaklarn enkazı üzerine kurulduğu ifade
edilen okul, kimi dönemler kapatılmış olsa da, kazılardan elde
edilen son bulgulara göre, MS 13.yüzyıla kadar varlhğnı devam
ettirmiştir
Isa'dan çok önce yaşamış ȘŞair Filozof Wefa ve Mor Bar-Serapion
Nusaybin Okullarında yetişmiş paganist Süryanilerdendir.
Nusaybin Akademisi kurallarla ve yasalarla kayıt altına alınmş,
düzenli bir kurumdur. Akademi öğretmenlerin ilk işi öğrencilere
okuma-yazmayı ögretmekti, gramer dersleri öğrettikten sonra
dini ezgiler, Tanrbilim dersleri ve Kutsal Kitap yorumu rutin
yapılan günlük derslerdi. Buna ek olarak başta felsefe, tarih,
coğrafya, mantik, edebiyat, hitabet, geometri, astronomi, tip ve
hukuk eğitimi bilimleri de öğgretiliyordu. Burada yetişen öğrenci-
ler kilise felsefesi ve Helen edebiyatımda da uzmanlaşırlardı. Bu
okulda 800 ile 1000 kadar öğrenci yatıli olarak okumaktaydı.
Özellikle Abrohom döneminde öğrencilerin sayısı 1000i geçmis-
tir