Mor Yakup Kilisesi ve Vaftizhanesi

Mor Yakup Kilisesi ve Vaftizhanesi

Mor Yakup Kilisesi ve Vaftizhanesi

Günümüzde, Mor (Aziz) Yakup Kilisesi olarak bilinen ya,
kilise olmadan önce uzun bir geçmişe sahiptir. Yapının güny
cephesindeki Yunanca yazıttan anlaşıldığı üzere yapı MS. 3:9
ylhnda vaftizhane olarak kullanılmiştır. Hristiyanık öncei
döneme tarihlenen kare planlı yapnın kuzeyine ve güneyiie
birer mekân eklenerek üç nefli dikdörtgen bir yapiya dönüşti-
rülmüştür. Yapinin altında bulunan çift merdivenli odann
ise eskiden su ile dolu olduğu ve buraya inip çıkanların vafiz
edildiği bir havuz olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Nusar-
bin Vaftizhanesi üzerindeki Yunanca yazıt ve tarihle, düny-
nin en eski vaftizhanesine binası olma özeliğini taşır.
Süryani Metropolit Mor Yakup tarafindan 313-320 tarihlerin-
de inşa edilen ve kazılar sonucu bir kismi ortaya çıkan ünü
Nusaybin Katedrali MS 717de gerçekleşen bir depree
yıkılmış ve ayakta kalan vaftizhanede bazı değişiklikler yapıh-
rak kiliseye çevrilmiştir. Mor Yakup'un mezarı hemen yann-
daki eski katedralden alınıp vaftizhanenin altındaki odaa
konulduğu düşünülmekte ve bu tarihten itibaren Mor Yakup
Kilisesi olarak anılmıştır. Giriş kapısı üzerindeki kitabele
1872 yılında yeniden onarıldiğı yazılidir. Bu onarım sirasınla
kare planı mekân bir kubbe ile örtülmüştür. Dönemin tiş
oyma sanatını yansıtan nadir eserlerden biri olan yapı, 1835
yilında yapının üzerine birkaç odalh metropolitlik binasi
yapilmiştır.