Mardin’de geçen yıl kaç bebek dünyaya geldi?

Mardin’de canlı doğan bebek sayısı 18 bin 888 oldu. Bu bebeklerin 9 bin 719’u erkek bebek, 9 bin 169’u kız bebek.

Mardin’de geçen yıl kaç bebek dünyaya geldi?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Doğum İstatistikleri bültenini paylaştı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafından verilen bilgiye göre; 2020 yılında Mardin’de canlı doğan bebek sayısı 18 bin 888 oldu. Bu bebeklerin 9 bin 719’u erkek bebek, 9 bin 169’u kız bebek.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye için 2020 yılında 1,76 çocuk oldu. 2020 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,71 çocuk ile Şanlıurfa olurken, 3,22 çocuk ile Şırnak ikinci sırada, 2,88 çocuk ile Siirt dördüncü sırada, 2,76 çocuk ile Mardin altıncı sırada, 2,55 çocuk ile Batman dokuzuncu sırada yer aldı.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

Mardin’de kaba doğum hızı binde 22,3

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Mardin’de 2020 yılında binde 22,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı, 2020 yılında binde 13,3 olarak gerçekleşti. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu.

Binde 25,2 ile Şırnak ikinci sırada, binde 23 ile Siirt üçüncü sırada, binde 22,3 ile Mardin altıncı sırada ve binde 21 ile Batman dokuzuncu sırada yer aldı.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun izledi.

İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı Mardin’de 25,2 olurken bu değer Türkiye için 26,5 olarak gerçekleşti. (İLKHA)