Anket

Hal ve ahvalimizi öğrenmek, geleceğimiz ve istikbalimizin ne durumda olduğunu, maneviyat, insaniyet ve maddiyat olarak ilerliyor muyuz? Veya geriliyor muyuz? Durumu öğrenmek için, sokağa inip halktan sormaya karar verdik.

 Anket

      Selamün aleyküm üç dakikanızı almak istiyorum, küçük bir anket çalışması yapıyoruz, ne dersininiz?

      Evet buyur:

       Hocam, asrımızın insanları ile ilgili bazı sorular soracaktım. Mesela eskiden ihtiyar insanlara hürmet gösteriliyordu. Bugün ne durumdayız?

       Ah ah kardeşim, eskiden bir aksakallı ihtiyar görüldüğü zaman herkes hürmet gösterir önünde kalkılır, fikirlerine başvurulur, onunla istişare edilir, herkes nasihatlerini dinler, tecrübelerinden istifade edilirdi. Gittiği ortamlarda el üstünde tutulurdu. Ama günümüzde ihtiyarlara hürmet gösterilmiyor. İhtiyarlar terk edilmiş.

       Hocam sebebi nedir?

       Kardeşim insanlar İslam ile tanıştıklarında ve İslam’ı yaşadıklarında Allah’ın insanı en güzel şekilde yarattığını ve insanın hürmete layık olduğunu anlıyor, bu vesile ile Allah cc. Tin suresinin 4. Ayetinde ‘Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık ‘diyor. Bu nedenle İslam’dan haberdar olanlar ihtiyarlarına saygı gösterirler. Ama İslam’dan uzak olanlar insanların ve ihtiyarların kıymetini bilmezler.

       Seyda birkaç soru sormak istiyorum.

     Buyur kardeşim;

      İnsanların İslam’dan uzaklaşma nedeni sizce neyden kaynaklanıyor?

       İnsan bilmediği, tanımadığı bir fikir veya düşüncenin düşmanı olur. Birçok insan İslam’ı bilmediğinden ya düşman olur ya da İslam’a karşı lakayt kalır. Hayat’ı sadece dünyadan ibaret bilir. Dünya da makam, mevki, para ve pul onun asıl vazifesi olur. Bütün hesaplarını para, pul, makam ve mevki üzerine inşa eder. Bu kıstaslar insanları doğru bir istikamete götürmez. İnsanlarda daha çok kazanayım hırsı oluşur. Bu vesile ile tam kapitalist bir zihniyet hakim olur. Kapitalizm de insanların değeri parası kadar olur. Buda insanlığa aykırıdır.

      Seyda, bu gibi durumlar beni yeis’e düşürüyor. Tekrar insanlığın fıtrat üzere ve islama uygun bir hayat yaşaması için ne yapmalıyız? Akıbetimiz hayra alamet değil.

       Kardeşim meyus olma. İlim ve Bilim ne kadar ilerlese ilerlesin, İlim ve Bilim kavşağında İslam var. İlim ve Bilim ile uğraşan herkes muhakkak İslamın insanlar için en mükemmel yaşam tarzı olduğunu anlar. İnsanlık bu noktaya gelmek zorundadır.

     Bakınız HZ. Nuh (a.s) uzun bir zaman diliminde insanlara İslam’ı anlattı. Ama kavmi ona iman etmedi ve onu yalanladılar. Allah cc. Cebrail (a.s) aracılığı ile ona bir Geminin yapılmasını emretti. Dağın eteklerinde, denizin olmadığı kupkuru bir yerde Hz. Nuh gemi inşa ediyor. Buna kimse inanmıyor. Onu alaya alıyorlardı. Neticede Hz. Nuh gemiyi bitiriyor ve inananları gemiye bindiriyor bunun üzerine Allah cc göğe ve yere emrederek suyunu boşaltmasını istiyor ve dünyanın tamamı denize dönüşüyor. Sadece gemidekiler kurtulabiliyor. İlim ve bilimin akıl erdiremediği ilahi bir takdir tecelli ediyor. Kimsenin inanmadığı, aklın stop ettiği bir durumda her taraf suyun altında kalıyor. Sadece Hz. Nuh un sefinesi ve inananlar yeryüzünde  kalıyor.

       Bizler görevimizi yapar ve üzerimize düşeni yaparsak Allah cc bilmediğimiz yerlerden hayırlı kapılar  açar, bizleri yalnız bırakmaz.

      Bugünün insanlarına ve kendime söylüyorum ya iman gemisine biner Allah’ın lütfuna mazhar oluruz. Ya da Kenan gibi Tufanın sularına kapılıp ebediyen helak oluruz.

      Allah sizleri ve bizleri iman gemisine binenlerden eylesin.

                   

   Faruk Er